SBF_WAUW – De Bron-1080-2

Pensverzuring

Bicarbonaat is het hoofdbestanddeel van het speeksel van de koe. Natriumbicarbonaat buffert de zuurgraad in de pens. Bij hoogproductief melkvee met een hoogwaardig rantsoen (krachtvoer) schiet de eigen bicarbonaat productie van de koe via het speeksel vaak tekort. Toevoeging van natriumbicarbonaat aan het rantsoen bevordert het evenwicht in de pens en helpt pensverzuring te voorkomen.

Hittestress

Ook hittestress kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van pensverzuring. Dat gebeurt al bij temperaturen vanaf 20 graden Celsius en bij een hoge luchtvochtigheid.
In deze omstandigheden eten runderen minder ruwvoer en wordt er niet genoeg speeksel aangemaakt voor de eigen bicarbonaat voorziening. Daarnaast zorgt hijgen voor een hogere CO2-uitstoot, waardoor het lichaam meer bicarbonaat nodig heeft om de interne pH op peil te houden. Daardoor komt er minder bicarbonaat beschikbaar voor de pens, wat weer leidt tot pensverzuring.

Bij slachtkuikenvoeders kan ook een gedeelte van het zout vervangen worden door natriumbicarbonaat om maagverzuring te voorkomen. Met moet echter uitkijken dat het natriumgehalte in het voer niet te hoog wordt.

Wij kunnen u 2 soorten aanbieden:

  • Ciech Soda
  • Eti Soda

Verkrijgbaar:
Bulk, 1000 kg bigbags, 25kg zakken (1000kg per pallet)

Direct contact of heeft u een andere vraag?