Sepioliet

Sepioliet is een kleiachtige substantie en wordt met name als vochtbinder ingezet. Er zijn meerdere toepassingsgebieden:

  • Vochtbinding, verbetering mestconsistentie waardoor strooiselkwaliteit verbeterd
  • Tegengaan vuilschaligheid bij legkippen
  • Maag-darmvertrager en in de krop als voerverkleiner 
  • Bij varkens stijgt het percentage mager vlees en de vlees-vetverhouding wordt gunstig beïnvloed
  • Pershulpmiddel, verbetert de korrelkwaliteit

De voordelen van sepioliet

  • Verlaging ziektedruk, betere hygiëne
  • Schonere dieren
  • Verbetering technische resultaten
  • Verhoging voerefficiëntie

Doseeradvies: maximaal 2%

Verkrijgbaar:
Losgestort/bulk, in bigbags (1000 kg) en 20 kg zakken (1000 kg per pallet)